เปิดลงทะเบียนรางวัลธุรกิจอาเซียน ประจำปี 2566 มุ่งแสดงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในอาเซียน

คุณอาร์ชาด ราชิด ( Arsjad Rasjid) ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council หรือ ASEAN-BAC) ประกาศเปิดรับลงทะเบียนรางวัลธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Awards หรืองาน ABA) ประจำปี 2566 งานอันทรงเกียรตินี้จัดเพื่อยกย่องและเฉลิมฉลองความสำเร็จของธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSME) และบุคคลทั่วไปภายในภูมิภาคอาเซียน

งาน ABA 2023 เป็นการแสดงความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึง MSME และบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า นวัตกรรม ความเสมอภาค ศูนย์กลาง และการเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

การลงทะเบียนสำหรับงาน ABA 2023 จะเริ่มขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม และปิดในวันที่ 14 กรกฎาคม ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.aseanbacindonesia.id

งาน ABA 2023 ประกอบด้วย 8 รางวัลหลัก ซึ่งมี 5 รางวัลสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และ MSME และ 3 รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมรายบุคคล โดยรวมแล้วมี 13 ประเภทรางวัลซึ่งครอบคลุมภาคส่วนและสาขาต่าง ๆ

รางวัลหลัก 5 รางวัลสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และ MSME ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัล (Digital Transformation), การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development), ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security), ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Resilience) และความสะดวกทางการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Facilities) โดยรางวัลหลักเหล่านี้จะแยกเป็นรางวัล 10 ประเภท เช่น บริษัทชีวจักรกล (The Bionic Company), ประสบการณ์ลูกค้ายอดเยี่ยม (The Best Customer Experience), ผู้นำเน็ต ซีโร (Net-Zero Leader), การจัดการขยะพลาสติกแบบหมุนเวียน (Plastic Waste Circularity), การผลิตเกษตรกรรมแบบยั่งยืน (Sustainable Crop Production), เทคโนโลยีเกษตรกรรมแบบยั่งยืน (Tech for Sustainable Agriculture), นวัตกรรมด้านสุขภาพ (Health Innovation), ความสำเร็จด้านสุขภาพระดับองค์กร (Corporate Health Achievement), การเติบด้านการส่งออก (Export Growth) และการลงทุนเชิงนวัตกรรม (Innovative Investment)

นอกจากนี้ รางวัลรายบุคคลยังมี 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ สตรี (Women), เยาวชน (Youth) และเพื่อนของอาเซียน (Friends of ASEAN) โดยแต่ละประเภทมีรางวัลเฉพาะ ได้แก่ ผู้นำสตรีอาเซียน (ASEAN Women Leader) อาเซียนอายุต่ำกว่า 40 ปี (ASEAN Under 40) และเพื่อนของอาเซียน

บริษัทขนาดใหญ่ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องจดทะเบียนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีประเทศสมาชิกอาเซียนถือหุ้นอย่างน้อย 50% ดำเนินธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 2 ประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี และมีรายได้ต่อปีมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขณะเดียวกัน ธุรกิจ MSME จะต้องมีประเทศสมาชิกอาเซียนถือหุ้นอย่างน้อย 50% ดำเนินธุรกิจเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 1 ประเทศ และมีรายได้ต่อปีไม่ถึง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้เข้าร่วมรายบุคคลต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตและเศรษฐกิจของอาเซียน มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการพัฒนาชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้รับจดหมายสนับสนุนจากองค์กรในอาเซียน สมาชิกสมาคม ASEAN-BAC หรือสถาบันของรัฐ และส่งคำชี้แจงส่วนตัวโดยสรุปในเรื่องความสำเร็จและผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน

กระบวนการตรวจสอบและคัดเลือกโดยผู้ตัดสินผู้เชี่ยวชาญจะมีขึ้นจนถึงเดือนสิงหาคม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมและยอดเยี่ยม โดยจะประกาศผลผู้ชนะรางวัลในวันที่ 4 กันยายน 2566 พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศอาเซียน

คุณอาร์ชาด ราชิด มั่นใจว่างาน ABA 2023 จะดึงดูดผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงได้ในวงกว้าง ซึ่งแสดงถึงการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนและศักยภาพต่อโลก ทั้งยังสนับสนุนให้ธุรกิจ MSME และบุคคลทั่วไปในอาเซียนร่วมคว้าโอกาสอันมีค่านี้

ก่อนพิธีมอบรางวัล ABA 2023 จะมีการจัดประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนอาเซียน (ASEAN Business and Investment Summit หรือ ABIS) ประจำปี 2566 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2566 โดยการประชุมนี้จะนำผู้นำรัฐบาล ผู้นำธุรกิจ และผู้กำหนดนโยบายจากอาเซียนมารวมตัวกัน เพื่อจัดการกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ
ทีมจัดพิธีประกาศรางวัลธุรกิจอาเซียน ประจำปี 2566
โทร: +62-858-8335-3511
อีเมล: aba@aseanbacindonesia.id

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2089422/DSC_5857.jpg