เปิดรับสมัครแล้ว เพียง 5 วันเท่านั้น กับโครงการ Genius Academy 3
หลักสูตรปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ สมัครด่วน! 14 – 18 เมษายน นี้

รูป 1.GA3 Horizontal Poster Update 120464 01 ประกอบเนื้อหา เปิดรับสมัครแล้ว เพียง 5 วันเท่านั้น กับโครงการ Genius Academy 3 หลักสูตรปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ สมัครด่วน! 14 - 18 เมษายน นี้