เปิดรับสมัครแล้ว เพียง 5 วันเท่านั้น กับโครงการ Genius Academy 3 หลักสูตรปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ สมัครด่วน! 14 – 18 เมษายน นี้

เปิดรับสมัครแล้ว เพียง 5 วันเท่านั้น กับโครงการ Genius Academy 3
หลักสูตรปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ สมัครด่วน! 14 – 18 เมษายน นี้

1.GA3_Horizontal-Poster_Update_120464-01.jpg