เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ป.เอก คณะศิลปกรรมศาสตร์’สวนสุนันทา

New!! เปิดรับสมัครตำแหน่งใหม่
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤษภาคม 2565
**ส่งใบสมัครทางอีเมล์**
รายละเอียดคุณสมบัติ คลิก https://far.ssru.ac.th/useruploads/files/20220517/bea371c2a1892a829a89611e2cd55bcb340674fd.pdf

งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
#ssru #farssru #ศิลปกรรมสวนสุนันทา
www.ssru.ac.th

2401202.jpg