เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

วันที่ 19 พ.ย.2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู นายนพพร มานะ มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ งานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ดังนี้
1.สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 คน
2. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ) ระดับ 1 จำนวน 20 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู