เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ม.เทคโนโลยีมหานคร เยี่ยมชมกระดาษจากไม้ปลูก

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเข้าใจถึงที่มาของกระดาษคุณภาพ ที่ผลิตมาจากไม้ปลูกของเกษตรกรไทย โดยไม่รบกวนไม้จากป่าธรรมชาติ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกต้นกระดาษและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน พร้อมชมการนำเสนอด้วยรูปแบบภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

2.23-ภาพข่าวเยี่ยมชมต้อนรับคณะนักศึกษาม.เทคโนฯมหานคร.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: da1991

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง