Lazada

เปิดตัว Tmrw ระบบปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่

– สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ในราคาย่อมเยาสำหรับโรงเรียนทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา

– ออกแบบโดยนักการศึกษาเพื่อนักการศึกษา โดยมีครูผู้สอนเป็นหัวใจสำคัญของแพลตฟอร์มนี้

เปิดตัว Tmrw ระบบปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ (LearnOS) รูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยมอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กทุกคน

แพลตฟอร์มครบวงจรนี้สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ในราคาย่อมเยาสำหรับโรงเรียนรัฐทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ช่วยให้เข้าถึงนักเรียนทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังหรือความสามารถในการจ่ายเงิน วิสัยทัศน์ของ Tmrw คือการตอบสนองความต้องการในส่วนของการเรียนการสอน รวมถึงการดำเนินงานของการศึกษาระบบ K12, การศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย Tmrw มีครูผู้สอนเป็นหัวใจของการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ได้ตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้โซลูชันเทคโนโลยีแบบบูรณาการเพื่อรองรับการศึกษาทั่วโลก โดย Tmrw มุ่งมั่นในการสร้างระบบนิเวศการศึกษาที่ให้มากกว่าระบบการบริหารจัดการโรงเรียนและการเรียนรู้แบบเดิม ๆ

แพลตฟอร์มนี้มีโมดูลที่สามารถจัดการและดูแลหลักสูตร ประเมินผล และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน ทั้งยังรองรับงานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานวิชาการ เช่น การจัดการกีฬา การให้คำปรึกษา และการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดการความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและนักเรียนได้ และยังมีฟังก์ชันปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กด้วย นอกจากนั้นยังมีระบบหลังบ้าน เช่น การจัดการรายได้ ทรัพยากรบุคคล เงินเดือน การเงิน และการจัดซื้อ

Tmrw เป็นบริษัทด้านการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่มอบบริการด้านการศึกษาแบบครบวงจร อาทิ

TMRW Academy – มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพ Education Command Center – ช่วยเหลือผู้กำหนดนโยบายด้วยความสามารถในการตัดสินใจแบบเรียลไทม์Tech-In-A-Box – ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีแบบครบวงจรที่ครอบคลุมระบบนิเวศของโรงเรียน Tmrw Advisory Services – สนับสนุนสถาบันการศึกษาในส่วนของการออกแบบหลักสูตร การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การปรับปรุงโรงเรียน และการวางยุทธศาสตร์การศึกษาทั่วประเทศ

Tmrw แยกตัวออกมาจาก GEMS Education และกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีอิสระของ GEMS ปัจจุบัน GEMS เป็นผู้ประกอบการด้านการศึกษาของเอกชนเพียงแห่งเดียวที่มีแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นรากฐานสำหรับ Tmrw ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้เรียนนับพันล้านคนด้วยเทคโนโลยี

คุณ Sunny Varkey ประธานและผู้ก่อตั้ง TMRW และ GEMS Education กล่าวว่า

“การศึกษาที่มีคุณภาพคือกุญแจสำคัญในการสร้างความเท่าเทียม โดยเป็นสิ่งที่ช่วยอุดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน และช่วยให้เราได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการปรับปรุงโลกของเราให้ดีขึ้น วิสัยทัศน์สูงสุดของเราคือการทำให้เด็กทุกคนมีสิทธิ์ตั้งแต่เกิดในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีความหวังถึงอนาคตที่ดีกว่าเดิม เราสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ในราคาย่อมเยาสำหรับโรงเรียนรัฐทั่วโลก เพื่อช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของการเรียนรู้ให้ดีขึ้นในทุกที่ที่ทำได้”

คุณ Krishnan Gopi ซีอีโอของ TMRW และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานปฏิรูปของ GEMS Education กล่าวว่า

“การศึกษากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยกำลังเปลี่ยนจากรูปแบบการเรียนการสอนดั้งเดิมที่ครอบงำการศึกษาตลอดเวลาที่ผ่านมา TMRW ออกแบบโดยนักการศึกษาเพื่อนักการศึกษา และจะช่วยให้นักเรียนเรียนได้ดีขึ้น ครูสอนได้ดีขึ้น ผู้ปกครองมีส่วนร่วมมากขึ้น และโรงเรียนก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

แพลตฟอร์มนี้ปลอดภัย ยืดหยุ่น รองรับหลายภาษา และสามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการที่แตกต่างกันของระบบการศึกษาทั่วโลก แพลตฟอร์มนี้ใช้เทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง AI/ML, AR/VR, Blockchain และ IOT เพื่อปฏิรูปประสบการณ์การเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม

*หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่า Tmrw ช่วยให้โรงเรียนต่าง ๆ ส่งมอบการเรียนการสอนที่ดีขึ้นได้อย่างไร กรุณาติดต่อที่ info@tmrw.group