เปิดตัวโซลูชันการตรวจสอบ Position Limits ก่อนการซื้อขาย

ครั้งแรกกับความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการซื้อขายระหว่างวันสำหรับการสร้างคำสั่งซื้อขายในตลาด

Compliance Solutions Strategies (“CSS”) แพลตฟอร์ม RegTech ชั้นนำที่ให้บริการโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้บริษัทด้านบริการทางการเงินปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล ประกาศเปิดตัวโซลูชัน Pre-trade โซลูชันแรกสำหรับการตรวจสอบจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limits)

กฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและความซับซ้อนในการหาจำนวนการถือครองสัญญาสูงสุดตามที่ตลาดกำหนดทำให้ผู้จัดการสินทรัพย์ต้องเผชิญกับความท้าทายในการติดตามตรวจสอบสถานะการลงทุนให้ถูกต้องแม่นยำและทันท่วงที CSS ทราบถึงความท้าทายดังกล่าว จึงนำเสนอโซลูชัน Position Limit Monitoring ที่ทำให้การตรวจสอบจำนวนสัญญาฟิวเจอร์ส ออปชั่น และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้สูงสุดตามที่กำหนดโดยตลาดและหน่วยงานกำกับดูแลนั้นเป็นไปอย่างอัตโนมัติ แพลตฟอร์มดังกล่าวหา Position Limits และระดับความรับผิดชอบรายวันในตลาดซื้อขายมากกว่า 50 แห่งที่นอกเหนือไปจาก CFTC และ MiFID II Limits ซึ่งใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและ API ที่รวมเข้าโดยตรงกับระบบการจัดการคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ ความสามารถในการตรวจสอบ Position Limits ทั้งก่อนและหลังการซื้อขายช่วยให้ผู้จัดการสินทรัพย์ระดับสถาบันและกองทุนเฮดจ์ฟันด์สามารถสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่มองไปข้างหน้าด้วยทัศนวิสัยที่สมบูรณ์ตลอดทั้งวันซื้อขาย

การรวมความสามารถในการควบคุม Position Limits ก่อนการซื้อขาย ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ CSS ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่น RegTech ระดับโลกแก่อุตสาหกรรมการจัดการการลงทุนด้วยบริการการตรวจสอบการลงทุนระดับโลกที่ครอบคลุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน Position Limits, เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหุ้น, กฎระเบียบอุตสาหกรรมที่มีความละเอียดอ่อน และข้อมูลหุ้นที่ชำระแล้วโดยผู้ออกหลักทรัพย์

“โดยปกติแล้ว การตรวจสอบ Position Limits จะทำได้เฉพาะหลังการซื้อขายหรือผ่านระบบการจัดการคำสั่งซื้อขาย ซึ่งไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อการตรวจสอบจำนวนเหล่านี้ในการซื้อขายแบบเรียลไทม์และการปรับการซื้อขายก่อนส่งคำสั่งซื้อขายสมบูรณ์” Ronan Brennan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ CSS กล่าวว่า “โซลูชัน Pre-Trade for Position Limit Monitoring ที่ไม่เหมือนใครในตลาดของ CSS ช่วยให้สำนักงานส่วนหน้าและผู้จัดการพอร์ตสามารถสร้างคำสั่งซื้อขายและตรวจสอบการซื้อขายที่คาดการณ์กับการจำกัดสถานะที่เกี่ยวข้องได้ การใช้การควบคุมเหล่านี้ในแบบเรียลไทม์ช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มโอกาสในการลงทุนสูงสุดในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้”