Lazada

เปิดฉากการแข่งขันออกแบบพื้นที่เขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักวางแผนและทรัพยากรธรรมชาติเทศบาลนครกว่างโจว และเขตหนานซาของนครกว่างโจว ได้ประกาศจัดการแข่งขันออกแบบพื้นที่เขตสาธิตความร่วมมือด้านนวัตกรรมเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (International Urban Design Competition of Guangdong-Hong Kong-Macao Innovation Cooperation Demonstration Zone) โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมผลงานการออกแบบเมืองที่ทันสมัยและมองการณ์ไกลจากทั่วโลก และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเขตหนานซาในฐานะประตูทางบกและทางทะเลใต้สุดของนครกว่างโจว

การแข่งขันครั้งนี้เป็นการออกแบบพื้นที่ของเขตสาธิตความร่วมมือด้านนวัตกรรมเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ซึ่งเป็นจุดบรรจบของระเบียงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง และกว่างโจว-จูไห่-มาเก๊า นอกจากนั้นยังเป็นจุดเชื่อมเส้นทางการพัฒนาวงในรอบเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทางตอนใต้ของนครกว่างโจว

ขอบเขตของการแข่งขันแบ่งเป็นสองระดับ ได้แก่ การออกแบบคอนเซ็ปต์โดยรวม และการออกแบบในรายละเอียด

การออกแบบคอนเซ็ปต์โดยรวมครอบคลุมพื้นที่ราว 71 ตารางกิโลเมตร โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องประกอบด้วยวิสัยทัศน์และวัตถุประวงค์ของการวางแผน การวางแผนเชิงอุตสาหกรรมและการใช้สอย และเลย์เอาท์ของพื้นที่ใช้สอยเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต เพื่อสร้างรูปแบบภูมิทัศน์ที่บูรณาการทะเล แม่น้ำ ทุ่งหญ้า พื้นที่ชุ่มน้ำ และเมืองเข้าด้วยกัน โดยผลงานการออกแบบควรตอบสนองเป้าหมายด้านการปล่อยคาร์บอนและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยปรับปรุงสภาพเมืองโดยรวม สภาพความเป็นอยู่ บริการสนับสนุน สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา และการคมนาคมขนส่ง

ส่วนการออกแบบในรายละเอียดครอบคลุมพื้นที่ราว 8 ตารางกิโลเมตร โดยการออกแบบในรายละเอียดต้องอิงการออกแบบคอนเซ็ปต์โดยรวม และควรมีการวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอยโดยอ้างอิงวัตถุประสงค์ของการใช้งานและความต้องการใช้พื้นที่เชิงอุตสาหกรรม การออกแบบในส่วนนี้ควรประกอบด้วยการวางแผนรูปแบบการใช้งาน การปรับปรุงเลย์เอาท์ของพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่ การออกแบบแนวตั้ง การจัดการจราจร การวางแผนบริการสาธารณะ พื้นที่เปิด และการควบคุมในเมือง ขณะเดียวกัน ควรมีการเลือก Node อย่างน้อยหนึ่งเพื่อให้ผลงานการออกแบบมีความลึกซึ้งมากขึ้น

ผู้จัดการแข่งขันจะทำการคัดเลือกสถาบันออกแบบ 6 อันดับแรก จากนั้นโหวตเลือกผู้ชนะ 3 ราย โดยสถาบันที่คว้ารางวัลชนะเลิศจะได้สานต่อผลงานของตนเองและได้รับเงินรางวัล 2.6 ล้านหยวน ส่วนสถาบันอีก 2 แห่งจะได้รับเงินรางวัล 1.6 ล้านหยวน และสถาบันที่เหลืออีก 3 แห่งที่ผ่านเข้ารอบแต่ไม่ได้รับการโหวตจะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านหยวน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (ตามเวลาปักกิ่ง) สามารถดูรายละเอียดและวิธีการสมัครได้จากประกาศการแข่งขัน

เว็บไซต์ประกาศการแข่งขัน:
http://ghzyj.gz.gov.cn/xwzx/tzgg/content/mpost_7374186.html

ที่มา: เขตหนานซาของนครกว่างโจว