เตรียมงาน Thai Water Expo 2021

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติ นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จำกัด ในโอกาสเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์แผนการบริหารจัดการน้ำของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและยั่งยืน รวมถึงประเด็นความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดงาน Thai Water Expo 2021 (THW 2021) งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย งานเดียวในประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Thai-Water-Expo-2021.JPG