เด็กไทย ใจซื่อสัตย์

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวดการสร้างสรรค์สื่อเพื่อต่อต้านการทุจริต

งานประกันคุณภาพการศึกษา (ป.ป.ช.) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้โครงการกิจกรรมการประกวดการสร้างสรรค์สื่อเพื่อต่อต้านทุจริต ในหัวข้อ “เด็กไทย ใจซื่อสัตย์” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ลิงก์ช่องทางการสมัคร : https://link.bsru.ac.th/kr6

📍ระยะเวลาการส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 16 เมษายน พ.ศ. 2566
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ลิงก์ช่องทางการส่งผลงาน : https://link.bsru.ac.th/kr8
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://link.bsru.ac.th/l2h

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณกนกวรรณ สื่อดิลกวัฒนา งานประกันคุณภาพการศึกษา (ป.ป.ช.) สำนักงานอธิการบดี เบอร์โทรศัพท์ 0-2473-7000 (ต่อ) 1602 เบอร์มือถือ 080-058-3268