(8 สิงหาคม 2564–สระบุรี) จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 (โควิด-19) ที่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ไม่ใช่เพียงแค่ยอดผู้ติดเชื้อเท่านั้นที่เพิ่ม ผู้เสียชีวิตมีจำนวนมากรายที่พุ่งเพิ่มสูงขึ้น ในสภาวะที่รายได้หด ทั้งมีครอบครัวผู้สูญเสีย บางคนเสียชีวิต ญาติพี่น้องถูกกักตัว ยังมีกลุ่มเล็กๆ ที่ส่งต่อพลังที่ยิ่งใหญ่ โดยชมรมช่างก่อสร้างรุ่นที่ 9 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ส่งกำลังแรงใจให้กับผู้ที่กักตัวอยู่ในบ้านจากที่ได้สัมพัสกับผู้เสี่ยงสูงแล้วไม่สามารถออกไปซื้อของใช้ครัวเรือนภายนอกได้ตามปกติ
ช่างเอิร์ท วัชรินทร์ ครองบุญ หนึ่งในชมรมช่างก่อสร้างรุ่นที่ 9 จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ริเริ่มรวมตัวเพื่อนพร้อมเป็นตัวแทนซานต้า นำอาหารแห้ง ของในครัวเรือนไปมอบโดยการวางหน้าบ้านให้แก่ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านพร้อมส่งมอบกำลังใจดีๆ แม้พวกเค้าจะมีแมสก์ปิดปาก ปิดจมูก กักกันตัวอยู่ในบ้าน แต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเค้าปิดไม่ได้คือแววตาที่รอคอย สายตาของพวกเค้าที่ส่งความหวังสายตาแทนคำขอบคุณจากการได้รับน้ำใจของพวกเรา
ชมรมช่างก่อสร้างรุ่นที่ 9 จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีพวกเราจะเป็นกลุ่มพลังความดี พลังแห่งความหวังให้กันและกัน เพราะเราคือคนไทยไม่ทิ้งกัน พร้อมสู้และก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

1234.jpg