Lazada

เชิญร่วมกิจกรรมในงาน Asia Farm Animal Day 2022 (AFAD 2022)

ในแต่ละปีมีสัตว์ประมาณ 77 พันล้านตัวถูกนำมาเป็นอาหาร ปัจจุบัน สัตว์เลี้ยงในฟาร์มถูกขังอยู่ในกรง เพิง หรือลังที่สกปรกโดยไม่มีที่ว่างสำหรับการเคลื่อนไหวใดๆ พวกเขาจะถูกเก็บไว้ด้วยวิธีนี้โดยไม่มีแสงแดดที่เหมาะสมหรืออากาศที่ดี สัตว์นับไม่ถ้วนต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากนอกเหนือจากสภาพที่ย่ำแย่ สำหรับปลานั้น สภาพของฟาร์มบางแห่งนั้นน่าตกใจจนทำให้ติดเชื้อรวมถึงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นล้านๆ ก่อนจะถูกนำมาเป็นอาหาร ด้วยเหตุนี้องค์กรและบุคคลจำนวนมากจึงดำเนินการในรูปแบบต่างๆ (พีต้า)

งาน Asia Farm Animal Day 2022 งานออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่เน้นเรื่องการคุ้มครองสัตว์ในฟาร์มจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ เน้นที่สภาพของสัตว์ที่ใช้ในการทำฟาร์มในเอเชียและที่อื่นๆ จะมีการประชุม 21 เวที และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 73 คน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชน ตลอดจนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สนับสนุนสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

กิจกรรมอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม โดยมีกิจกรรมโดยรอบตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม – 7 ตุลาคม กิจกรรมทั้งหมดดำเนินการทางออนไลน์และเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

แนวคิดสำหรับ Asia Farm Animal Day จึงเกิดขึ้นและเปิดตัวครั้งแรกในปี 2020 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันหลักที่สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในเอเชียทุกปี โดยปีนี้มีหัวข้อการประชุม AFAD “เผยความจริงในการเลี้ยงสัตว์ฟาร์ม”
AFAD 2022 เป็นความร่วมมือที่น่าชื่นชมระหว่าง AfA Farm Animal Coalition (FAC) และอีก 8 องค์กร ได้แก่ Animal Asia, Compassion in World Farming, Federation of Indian Animal Protection Organisation (FIAPO), Fish Welfare Initiative, the Humane League Japan, Samayu , Song Thuan Chay และ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection.

โชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญระบบอาหาร องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หนึ่งในสมาชิก AFAD กล่าวว่า:
“งาน AFAD ช่วยให้เราเห็นแสงสว่างของโอกาสสำหรับองค์กรในเอเชียในการปรับปรุงระบบอาหารให้มีความยั่งยืนและมีมนุษยธรรมมากขึ้น เราต้องทำงานหนักขึ้นในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างการเปลี่ยน”
หัวข้อการประชุมครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย ทั้งการเวทีการพูดคุยระหว่างเหล่าอาสาสมัครที่เคยลงพื้นที่เห็นสภาพฟาร์มที่แม้จริง การฝึกอบรมผู้สนับสนุนสัตว์ การเปลี่ยนเรื่องเล่าเพื่อการเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพ การสอนความเห็นอกเห็นใจที่โรงเรียน ไปจนถึงการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการค้าและสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม การตรวจสอบบทบาทของการเงินและสวัสดิการอื่นๆ การประชุมมี 3 รูปแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วม: การนำเสนอ การอภิปราย และเวิร์กช็อป
งานนี้พยายามรวบรวมมุมมองจากมุมมองที่แตกต่างกัน ไม่เพียงแต่จากนักเคลื่อนไหวที่ทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน แต่ยังรวมถึงนักวิชาการ สตาร์ทอัพ และผู้สร้างภาพยนตร์อิสระด้วย การประชุมสาธารณะของงานมีขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในชุมชนเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่ควรได้รับความสนใจมากขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจของผู้คนทั่วภูมิภาค
Thanh Nguyen – หัวหน้า ผู้ประสานงาน AfA – Farm Animal Coalition กล่าวว่า:
“สวัสดิภาพสัตว์, สาธารณสุข, ธุรกิจที่ยั่งยืน, สิทธิมนุษยชน, ความมั่นคงด้านอาหาร, อธิปไตยด้านอาหาร, และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น AfA – เป้าหมายของ Farm Animal Coalition นี้คือการเชื่อมโยงบุคคลและองค์กรเข้าด้วยกัน และสนับสนุนความพยายามที่จะช่วยไม่เพียงแต่สัตว์ในฟาร์มเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และ Asia Farm Animal Day สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณนี้”
สามารถดูรายชื่อหัวข้อทั้งหมดได้ที่ https://www.asiaforanimals.com/farmday สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากรของเซสชัน โปรดไปที่: https://www.asiaforanimals.com/afad-speakers
สถิติสำคัญ

จำนวนหัวข้อประชุม : 21 หัวข้อ (7 หัวข้อประชุมสาธารณะ / 14 หัวข้อประชุมภายใน)

จำนวนวิทยากร: 74 ท่าน (จากประมาณ 40 องค์กร)

จำนวนครั้งในการจัดงานจนถึงปี พ.ศ. 2565: 3 (จัด AFAD ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563)

ความยาวรวมของกิจกรรมทั้งหมด: 1515 นาที/25 ชั่วโมง 15 นาที

จำนวนสัตว์ที่ถูกนำมาเป็นอาหารทุกปี: ประมาณ 70 พันล้าน

———