เคลมดิ ชี้ ตลาดประกันส่งสัญญาณเติบโต เตรียมลงทุนเทคโนโลยีเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เข้าถึงพฤติกรรมเชิงลึก

เคลมดิ ชี้ ตลาดประกันส่งสัญญาณเติบโต เตรียมลงทุนเทคโนโลยีเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เข้าถึงพฤติกรรมเชิงลึก

กิตตินันท์-อนุพันธ์-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริษัท-แอนิแวร์ทู-โก-และผู้ร่วมก่อตั้ง-เคลมดิ-Claim-Di.jpg