เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ ต้นแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

การสร้างวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง (Chengdu-Chongqing Economic Circle) ได้กลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติของจีน และเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ (Tianfu New Area) ในมณฑลเสฉวน เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาวงกลมเศรษฐกิจแห่งนี้

เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่กำลังเร่งสร้างเมืองสวนสาธารณะ (Park City) ยุคใหม่ และกลายเป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพสูงของจีนผ่านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดีขึ้น

โดยเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ได้จัดทำแผนการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มั่นคง ยุติธรรม และเข้าถึงได้ เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสูงสำหรับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบด้านตลาด การกำกับดูแล การคุ้มครองทางกฎหมาย และธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการออกมาตรการปฏิรูปจำนวน 148 มาตรการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริการสำหรับองค์กรธุรกิจ

ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นประตูสู่จีนตอนใน เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่จึงมีพันธกิจในการสร้างมาตรฐานสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ

เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่จะส่งเสริมการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน สร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนในตลาดให้สอดคล้องกับกฎระเบียบสากล และใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดบริษัทต่าง ๆ ให้เข้ามาลงทุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ เพื่อที่ทุกบริษัทจะได้แข่งขันบนรากฐานที่เท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นสถานที่แห่งแรกที่เสนอแนวคิดเมืองสวนสาธารณะ เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่กำลังเพิ่มความคึกคักให้กับเมือง และทำให้ชีวิตของชาวเมืองสดใสขึ้น ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นเมืองสวนสาธารณะที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและทำธุรกิจ

แผนดังกล่าวระบุว่าเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่จะจัดสรรพื้นที่เชิงนิเวศในสัดส่วนถึง 70.1% เพื่อสร้าง “เมืองในสวน” ชั้นนำของโลก

สำหรับในอนาคต เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่จะสร้างเมืองสวนสาธารณะที่ใช้แนวคิดการพัฒนาดังกล่าวเป็นทิศทางการพัฒนาโดยรวม ควบคู่ไปกับการเปิดตัวโครงการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าที่จะรวบรวมความคิดและเทคโนโลยีที่ฉลาดที่สุดของโลกมาไว้ด้วยกัน

แผนดังกล่าวยังเสนอให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการคุ้มครองทางกฎหมายที่ยุติธรรม พร้อมสร้างระบบคุ้มครองทางกฎหมายบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม

ข้อเสนอดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินการ เพิ่มการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และปกป้องสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายและผลประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ในตลาดตามกฎหมาย

ขณะเดียวกัน การสร้างเขต Tianfu Central Legal Affairs District ให้เป็นศูนย์กลางที่ทันสมัยสำหรับงานด้านกฎหมาย จะช่วยผลักดันการสร้างหลักนิติธรรม ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ที่สำคัญในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่อีกด้วย

image1.jpg