เขตชงหมิงโปรโมททรัพยากรดิน หนุนปลูกพืชประเภทไรโซม

ผลผลิตสีเขียว ออร์แกนิก และสดใหม่คือมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพผลผลิต ไม่ว่าจะตั้งแต่ร้านอาหารไปจนถึงโต๊ะครัว แนวคิด “สีเขียว” รับประกันคุณภาพของสินค้าเกษตร ในขณะที่รสชาติจะเพิ่มมูลค่าตลาด ในการนี้ ผลผลิตของเขตชงหมิงมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเนื่องจากดินคุณภาพสูงนำไปสู่ผลผลิตคุณภาพสูง

ดินของเขตชงหมิงมีแคดเมียม ปรอท สารหนู ตะกั่ว โครเมียม ทองแดง นิกเกิล และสังกะสีน้อยกว่ามาก เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตร โดยกว่า 70% ของพื้นที่เพาะปลูกของชงหมิงใช้ดินคุณภาพสูงหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ชงหมิงยังเป็นเกาะลุ่มน้ำปากแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีดินที่อิ่มตัวด้วยตะกอนที่ไหลมาจากแม่น้ำแยงซี ดินบนเกาะชงหมิงมีความเป็นด่างน้อยกว่าและเป็นทราย อุดมไปด้วยสารอาหาร จึงเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการเจริญเติบโตของพืชประเภทไรโซม เช่น มันเทศ มันหวาน และเผือก

เผือกกรอบชงหมิงได้มีการเพาะปลูกมานานกว่า 400 ปี และได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศไปแล้ว

ในหมู่บ้านลู่หู ชาวนาครึ่งหนึ่งปลูกเผือกกรอบ ซึ่งเป็นสินค้าขายดีที่ชาวเมืองชื่นชอบ โดยคุณกู้ จุนเจี๋ย (Gu Junjie) หัวหน้าพรรคประจำหมู่บ้านดังกล่าว เปิดเผยว่า เผือกกรอบของชงหมิงเป็นที่รู้จักอย่างมากทั้งในด้านรูปลักษณ์และรสชาติ

คุณกู้ กล่าวว่า “มีคนพยายามปลูกเผือกกรอบในมณฑลเจียงซูและเจ้อเจียงที่อยู่ใกล้เคียง แต่รสชาติแตกต่างกันอย่างชัดเจน นั่นเป็นเพราะสภาพแวดล้อม ที่ดิน และวิธีการปลูกของเรา”

ดร.ตู้ หงเหมย (Du Hongmei) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง ให้ความสนใจกับเผือกกรอบของชงหมิงอย่างใกล้ชิด เขาได้ประเมินโดยใช้วิธีการหลากหลาย จนพบว่าปริมาณอะไมโลเพคตินและสารแต่งกลิ่นรสอื่น ๆ ในเผือกกรอบชงหมิงนั้นสูงกว่าจากพื้นที่เพาะปลูกอื่นอย่างแท้จริง

นอกจากเผือกกรอบแล้ว ถั่วเลนทิลขาว เมลอนทอง และข้าว ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะของชงหมิง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชงหมิงได้เร่งการพัฒนาแหล่งเมล็ดพันธุ์ ซึ่งส่งเสริมการค้า การขยายขนาด และอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเหล่านี้ นอกจากประโยชน์ทางธรรมชาติแล้ว ชาวนาชงหมิงยังเก่งเรื่อง “เตรียมดิน” อีกด้วย

สหกรณ์วิชาชีพด้านผักและผลไม้เซี่ยงไฮ้ หยิงหยู่ ในเมืองซินเหอ ส่วนใหญ่ปลูกสาลี่น้ำผึ้ง สหกรณ์แห่งนี้ยืนกรานที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวเป็นเวลาหลายปี โดยคุณสือ หลีผิง (Shi Liping) หัวหน้าสหกรณ์ฯ เปิดเผยว่า การใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้รับประกันคุณภาพของสาลี่ และยังทำให้ดินแข็งด้วย สหกรณ์ของคุณสือใช้ถั่วเหลืองเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และเตรียมดินด้วยการปลูกหญ้า จากนั้นพวกเขาก็ตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าและทิ้งเศษหญ้าไว้เป็นแถว เมื่อหญ้าเน่าตายก็จะหล่อเลี้ยงดิน

จนถึงปัจจุบัน ชงหมิงได้กำหนดมาตรฐานการเข้าถึงที่เข้มงวดสำหรับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน ได้จัดตั้งกลไกห่วงโซ่อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขจัดการหมุนเวียนของวัสดุทางการเกษตรที่ไม่เหมาะสมออกจากแหล่งที่มา

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการควบคุมมลพิษทางการเกษตร เพิ่มการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทางการเกษตร เร่งการใช้ทรัพยากรของเสียจากการผลิตทางการเกษตร และดำเนินการแก้ไขดินอย่างเป็นระเบียบ

ที่มา: สำนักงานข้อมูลข่าวสารรัฐบาลเขตชงหมิง นครเซี่ยงไฮ้

ลิงก์ภาพประกอบข่าว:

ลิงก์: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=432172

คำบรรยายภาพ: ผลผลิตจากเขตชงหมิงมีข้อได้เปรียบชัดเจนเพราะดินดีทำให้ผลผลิตดี

ลิงก์: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=432177

คำบรรยายภาพ: เผือกกรอบชงหมิง

A_Good-Soil-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง