เกษตรกรตักตวงผลประโยชน์ทางการเกษตรเมื่ออากาศมีคุณภาพดี

คุณภาพอากาศที่ดีมีผลอย่างมากต่อผลผลิตและคุณภาพของสินค้าเกษตร สิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์อย่างเพียงพอจากการวิจัยของอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงคุณภาพอากาศในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2562 เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้การผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น

นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโอโซน อนุภาคแขวนลอย ไนโตรเจนไดออกไซด์ และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานีวัดและส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมใน 9 รัฐของอเมริกา รวมทั้งข้อมูลผลผลิตในภูมิภาคต่างๆ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ผลการวิจัยพบว่า มลพิษทางอากาศทั้งสี่ข้างต้นจะทำให้ผลผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองลดลง โดยโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศ ซึ่งในเรื่องนี้ ทีมวิจัยยังพบว่าฟาร์มที่อยู่ห่างไกลจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

นักวิจัยเปิดเผยว่า ก๊าซพิษในอากาศ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน และไนโตรเจนออกไซด์ สามารถเข้าสู่ใบผ่านทางปากใบที่เปิดอยู่บนพื้นผิว ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและทำลายเนื้อเยื่อของใบ ทำให้ใบไม้เหลือง ขาวขึ้น และเหี่ยว

มลพิษบางชนิด (เช่น โลหะหนัก ) จะเกาะตัวบนดินหรือบุกรุกดินโดยธรรมชาติผ่านฝน ในเวลานี้ ความสามารถของรากในการดูดซับสารอาหารจะถูกรบกวน จึงเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช

ในเรื่องนี้ ความเป็นเลิศของคุณภาพอากาศบนเกาะชงหมิง ได้เพิ่มขึ้นจาก 80.5% ในปี 2560 เป็น 92.8% ในปี 2564 และความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 ลดลง 31.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนตริกออกไซด์ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถึงมาตรฐานชั้นหนึ่งของจีน คุณภาพอากาศโดยรวมของชงหมิงเป็นหนึ่งในคุณภาพอากาศที่ดีที่สุดในบรรดา 16 เขตของเซี่ยงไฮ้

เกษตรกรที่ปลูกเผือกกรอบในหมู่บ้านลู่หู่มีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับมณฑลใกล้เคียง โดยเกษตรกรในท้องถิ่นเปิดเผยว่า พื้นที่เพาะปลูกสาลี่น้ำผึ้งขนาด 10 เฮกตาร์ที่ปลูกในเมืองซินเหอนั้น ต้องการสภาพแวดล้อมที่มีการเติบโตสูง และมีเพียงในชงหมิงเท่านั้นที่เติบโตได้ดี

หวง กั๋วฉาว (Guochao) ซึ่งปลูกข้าวในเมืองเมี้ยวเจิน และริเริ่มโครงการ “การอยู่ร่วมกันของปลา-ข้าว” กล่าวว่า “เราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวเพราะดินดี น้ำดี และอากาศก็ดี”

แม้จะไม่มีข้อมูลการวิจัยโดยตรง แต่เกษตรกรชงหมิงยอมรับผลลัพธ์ที่อากาศดีมีต่อสินค้าเกษตร

ที่มา: สำนักงานข้อมูลข่าวสารรัฐบาลเขตชงหมิง นครเซี่ยงไฮ้

ลิงก์ภาพประกอบข่าว:

ลิงก์: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=432166

คำบรรยายภาพ: อากาศคุณภาพดีที่เขตชงหมิง

ลิงก์: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=432171

คำบรรยายภาพ: การบูรณาการประมงและระบบไฟฟ้าของเขตชงหมิง ซึ่งรวมถึงแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในบ่อเพาะเลี้ยง ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

Farmers-reap01.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง