อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี 63 ปี ททท.

(วันนี้) 15 มีนาคม 2566 นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร พร้อมนายณัฐนนท์ ศุขเขษม หัวหน้าส่วนส่งเสริมเผยแพร่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครบ 63 ปี โดยในโอกาสนี้ อ.อ.ป. ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี มูลนิธิรามาธิบดี ณ ททท. สำนักงานใหญ่”

500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: benchamakorn.m

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง