อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี อคส. ในโอกาสครบรอบ 68 ปี

วันนี้ (20 เม.ย. 66) นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ ในฐานะโฆษกองค์การ -อุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้แทน อ.อ.ป. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์การคลังสินค้า (อคส.) ครบรอบ 68 และมอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุนเข้าบัญชีสวัสดิการพนักงานองค์การคลังสินค้า โดยมี พ.ต.อ. สุรพงศ์ เปล่งขำ รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า และนายกฤษณรักษ์ ใจดี นักบริหาร 9 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: benchamakorn.m

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง