อ.อ.ป. ร่วมแสดงความยินดี สคร. ครบรอบ 20 ปี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 20 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้า “กองทุนสวัสดิการ สคร.” โดยมี นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: benchamakorn.m

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง