อ.อ.ป. ร่วมกับ 3 หน่วยงาน จัดนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม พรรษา 12 สิงหาคม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวงาน”สีสรรพรรณไม้ เทิดไม้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 15” โดยมีนายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายสว่าง กองอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ และนายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 1 เข้าร่วมงาน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงานได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม พรรษา 12 สิงหาคม ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ซึ่งงานดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร