อ.อ.ป. จัดพิธีรำลึกและสดุดี “มร.โนโบรุ อุเมดะ”

วันนี้ (20 มีนาคม 2566) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีรำลึกและเปิดนิทรรศการ “วันอุเมดะ ประจำปี 2566” เพื่อร่วมรำลึก สดุดี และเผยแพร่เกียรติประวัติของ มร.โนโบรุ อุเมดะ ตลอดจน คุณงามความดี ที่ร่วมสนับสนุนเงินกว่า 90 ล้านบาท ในการปลูกสร้างสวนป่าให้กับประเทศไทย ร่วมกับ อ.อ.ป. พื้นที่กว่า 20,000 ไร่ ภายใต้ โครงการความร่วมมือวนวัฒนวิทยาโพ้นทะเล – อุเมดะ/องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (OSC-U/FIO) ให้กับพนักงานของ อ.อ.ป. รุ่นใหม่ได้รับทราบถึงบุคคลสำคัญของ อ.อ.ป. ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สำนักงานกลาง) กรุงเทพฯ