อ.อ.ป. จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 2566 ปลุกจิตสำนึก อนุรักษ์ หวงแหนช้างไทย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานวันช้างไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “13 มีนาคม วันช้างไทย ร่วมอนุรักษ์ หวงแหนช้างไทยให้อยู่อย่างยั่งยืน #Thai Elephant Day 2023” เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของช้างไทย ร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทย ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ให้เกียรติจับรางวัลผู้โชคดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมฯ จากการโพสต์ภาพถ่ายตนเองร่วมกับช้าง พร้อมตอบคำถามใต้โพสต์แบนเนอร์กิจกรรมฯ ผ่านทางเพจ Facebook องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน 13 รางวัล ณ สำนักงานกลาง อ.อ.ป. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: benchamakorn.m

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง