อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ชวนประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Fi Asia Start-up Innovative F&B Products Competition)

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน Food ingredients Asia ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ Startup SMEs ไทย และนิตสิต นักศึกษา ร่วมสมัครโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Fi Asia Start-up Innovative F&B Products Competition) ครั้งที่3 ในหัวข้อ Functional Ingredients for Future Food เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษาในการใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท พร้อมนำเสนอผลงานและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน Food ingredients Asia 2021
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 11 มิถุนายน 2564 สมัครได้ที่

บุคคลทั่วไป: https://forms.gle/GxqZK2DKawCuqkAQ8

นิสิต นักศึกษา: https://forms.gle/gdSegQFQYkTzbufJ9

สอบถามเพิ่มเติม: คุณจิราวุธ T. 02-036-0500 ต่อ 278 E-mail: Jirawut.b@informa.com

ติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook: Fi Asia

Resize2.jpg