อินชัวร์พีเดีย เปิดตัวในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของ MDRT Thailand

บริษัท อินชัวร์พีเดีย จำกัด ผู้นำธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โบรกเกอร์แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สามารถออกหนังสือรับรองผลงาน เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก และในฐานะผู้สนับสนุน MDRT Thailand ได้มีโอกาสร่วมงาน MDRT Thailand First Time 2022 งานเฉลิมฉลองความสำเร็จของสมาชิกใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2022

 

นายชาคริต วิจิตรเกษมวงศ์ เผยว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการกับทาง MDRT ซึ่งเป็นสมาคมที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ถือเป็นคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานความเป็นเลิศของธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงินในระดับสากล อินชัวร์พีเดีย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ ความสามารถ มีทักษะเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งพัฒนาความรู้เดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร พร้อมผลักดันให้การสนับสนุนนายหน้าประกันภัยให้ได้รับคุณวุฒิ MDRT และรางวัลต่างๆ ทั้งระดับประเทศ และระดับสากล

 

อินชัวร์พีเดีย มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนคุ้มครองรายได้ของครอบครัว การวางแผนสะสมทรัพย์ การวางแผนลดหย่อนภาษี การวางแผนเกษียณอายุ และการวางแผนการศึกษาบุตร รวมทั้งการวางแผนประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงในส่วนของการบริการ มีตัวเลือกบริษัทประกันชั้นนำที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นโบรกเกอร์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ที่มีพันธมิตรทางด้านบริษัทประกัน รวมถึงโรงพยาบาลมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย นายชาคริตกล่าว

ISPD_MDRT1.jpg