อำเภอเฟิงตูในนครฉงชิ่งทางตะวันตกของจีน จัดเทศกาลวัฒนธรรมขอพรตรุษจีน

อำเภอเฟิงตูในนครฉงชิ่งทางตะวันตกของจีน จัดเทศกาลวัฒนธรรมขอพรตรุษจีน