อายุเท่าไหร่ถึงโดนใจ? คนโสดไทย ชอบคนแก่กว่าหรืออ่อนกว่า?

ผู้ชายสมัยนี้ชอบผู้หญิงอายุมากกว่าจริงหรือเปล่า? แล้วผู้หญิงล่ะชอบผู้ชายที่อายุอ่อนกว่าจริงไหม? สำหรับคนที่อยากหาคู่จริงจัง คบกันไปนานๆ เรื่องอายุเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่หนีไม่พ้น เพราะแม้จะมีคำกล่าวว่า “อายุเป็นเพียงตัวเลข” แต่ในความเป็นจริงอายุก็สามารถบ่งบอกได้ถึงหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ ความรับผิดชอบ หน้าที่การงาน ความมั่นคง ฯลฯ

เพื่อตอบคำถามนี้ให้กับผู้ใช้แอปพลิเคชัน SweetRing ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทีมงานทำการสำรวจกลุ่มผู้ใช้จำนวนกว่า 700 คนในเดือนนี้ ว่าช่วงอายุแบบไหนที่มีแนวโน้มจะตรงใจพวกเขาที่สุด โดยในการสำรวจนี้ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกตามเพศคือ ชาย และ หญิง

จากผลสำรวจพบว่าผู้ใช้เพศชายร้อยละ 66 ยังคงเลือกว่าชอบผู้หญิงอายุน้อยกว่า ร้อยละ 34 เลือกว่าชอบผู้หญิงอายุมากกว่า ส่วนผู้ใช้เพศหญิงร้อยละ 73 เลือกว่าชอบผู้ชายอายุมากกว่า และอีกร้อยละ 27 ชอบผู้ชายอายุน้อยกว่า

เมื่อแบ่งผู้ใช้ออกตามช่วงวัยด้วยแล้วจะพบว่าผลที่ได้ก็ต่างกันตามช่วงวัยเช่นกัน โดยผู้ชายอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปีส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงอายุมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 65 อายุระหว่าง 31-40 ปีส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงอายุน้อยกว่าคิดเป็นร้อยละ 75 และอายุ 41 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงอายุน้อยกว่าคิดเป็นร้อยละ 88 ในส่วนของผู้หญิงทุกกลุ่มช่วงอายุ ทั้งอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี อายุระหว่าง 31-40 ปี และอายุ 41 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ชอบผู้ชายอายุมากกว่าที่ร้อยละ91 ร้อยละ 78 และร้อยละ 50 ตามลำดับ

แม้แนวโน้มจะออกมาว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบผู้หญิงอายุน้อยกว่า และผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ยังชอบผู้ชายอายุมากกว่า แต่ผู้ใช้จำนวนไม่น้อยที่บอกว่าตัวเลขอายุที่คิดไว้เป็นเพียงภาพรวมกว้างๆ ที่ช่วยในการมองฝ่ายตรงข้ามในช่วงแรกเท่านั้น เพราะแม้ตัวเลขอายุจะไม่ตรงตามที่คิดไว้ แต่หากศึกษากันไปเรื่อยๆ แล้วฝ่ายตรงข้ามมีอุปนิสัย ไลฟ์สไตล์ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่ตรงตามสเปคของตนเองมากพอ ก็อาจสามารถเอามาหักลบกลบล้างกันได้เช่นกัน

และอีกหนทางที่จะใช้ในการศึกษานิสัยใจคอซึ่งกันและกันของผู้ใช้แอปพลิเคชัน SweetRing ก็คือการตั้งคำถามสำหรับเรียนรู้ฝ่ายตรงข้ามไว้บนโปรไฟล์ หรือบนไทม์ไลน์สาธารณะ นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้พูดคุยกับคนใหม่ๆ แล้ว ยังช่วยเปิดบทสนทนาได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ สามารถทดลองใช้ได้แล้วบนแอปพลิเคชัน SweetRing ดาวน์โหลดได้ทาง App Store หรือ Google Play Store

เกี่ยวกับ SweetRing
SweetRing เป็นแอปพลิเคชันหาคู่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับคนโสดที่ต้องการความสัมพันธ์จริงจัง มีระบบอัลกอริธึมเฉพาะตัวที่ช่วยคนโสดหาคู่ที่ตรงใจ ใช้งานง่ายและปลอดภัยด้วยศูนย์บริการลูกค้าที่มีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ยอดดาวน์โหลดทั่วโลกมากกว่า 4 ล้านครั้ง และจับคู่มากกว่า 50 ล้านครั้ง 

สามารถดาวน์โหลด SweetRing ได้ที่ App Store หรือ Google Play Store

SRJune-1000.png