ออกตรวจแบบบูรณาการออกตรวจแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายกระทรวงแรงงาน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ออกตรวจแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายกระทรวงแรงงาน เพื่อให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 จำนวน 2 แห่ง
ณ บริษัท คูโบต้า จักรเกษตรยนต์ จำกัด และ บริษัท วารีเทพหนองบัวลำภู จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู