อยู่ต่างประเทศ อยากซื้อบ้านในไทย

ทำงานที่ต่างประเทศ หรืออาศัยอยู่ต่างประเทศ อยากกู้ซื้อบ้านในไทย ต่อไปนี้จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศ ได้มีที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นของตนเอง
สินเชื่อ ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ เป็นโครงการพิเศษของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ด้วยความร่วมมือระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ บริษัท Sun Gateway จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ดำเนินการในฐานะตัวแทนของธนาคารฯ ในการรับยื่นเรื่องขอสินเชื่อของผู้ที่อาศัยในต่างประเทศเป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านสินเชื่อและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยแบบครบวงจร One Stop Service แก่ผู้ที่อาศัยในต่างประเทศ ทั้งคนไทยในต่างประเทศและชาวต่างชาติ ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยทางบริษัทฯ สามารถช่วยเหลือด้วยบริการ อาทิ
1. บริการให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทุกประเภท
2. บริการด้านที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
3. บริการด้านกฎหมายและนิติกรรม
4. บริการธุรกรรมทางการเงิน
ด้วยสินเชื่อเกณฑ์พิเศษ สามารถขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ เช่น ไม่ต้องมีผู้กู้ร่วมในไทย ไม่ต้องมีหลักฐานรายได้ในไทย ให้วงเงินที่สูง และทุกขั้นตอนสามารถดำเนินการได้ขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ไม่ต้องเดินทางกลับมาทำเรื่องเองในไทย (รองรับหลากหลายอาชีพ เเละช่วยเหลือกรณีเอกสารไม่ครบไม่สมบูรณ์)

ขอรับคำปรึกษาได้ที่ Call Center : 66-2-231-6799 , 66-2-231-6800
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ghbank.co.th/product-detail/-thaipeople-living-abroad-64
แฟนเพจ Facebook : https://www.facebook.com/homeforthai/

800x445Final_AD2.8_.jpg