อธิการบดี แสดงความยินดีกับนิสิต ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “BIM object Green Design Competition” 2022 และการแข่งขันสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ พร้อมด้วย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ นำนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับมอบของที่ระลึกโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ในโอกาสแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการแข่งขันสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 และการแข่งขัน BIM object Green Design Competition 2022

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขัน “BIM object Green Design Competition” 2022 ในชื่อทีม Rainyday โดยมี อาจารย์ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง และอาจารย์ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ เป็นผู้ควบคุมดูแล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งรอบการตัดสิน 10 ทีมสุดท้ายจากทั้งหมด 75 ทีมทั่วประเทศ ทีม Rainyday จากมหาวิทยาลัยพะเยา คว้า 4 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลชมเชย BIMobject Green Design Competition 2022
2. รางวัล green material & sustainability
3. รางวัลพิเศษ การเลือกใช้วัสดุ “เหล็ก” จากแปซิฟิกไพพ์ ในการออกแบบ
4. รางวัล Popular Vote

รายชื่อนิสิต ทีม Rainyday
1. นายเกษตร อุตสม
2. นายพีรภัส สรรคชา
3. นางสาวเวธินี แก้วดวงดี

จากความมุ่งมั่นของ BIMobjcct Thailand ที่จะเป็น Platfor ที่ช่วยส่งเสริมให้โลกแห่งการก่อสร้างมีความยั่งยืนด้วย Green Construction ซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานสำคัญคือการนำกระบวนการ BIM และเทคโนโลยีดีจิทัลมาใช้ร่วมกับการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างด้วยระบบ Modular
BIMobject Thailand จึงได้จัดโครงการประกวดแบบ “BIMobject Green Design Competition 2022” ขึ้นเป็นปีแรกและยังเป็นการประกวดแบบ BIM ระดับประเทศครั้งแรกของประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายองค์กรในวงการก่อสร้างในการเปิดประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้ด้าน Green Construction ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้าง 

การแข่งขันสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน พร้อมด้วยครูปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นผู้ควบคุมดูแล จัดขึ้นโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาวิศวกร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เป็นการกลับมาอีกครั้งของสายงานวิศวกรรมโยธา จากการแข่งขันในครั้งนี้ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1 ทีม รายชื่อดังนี้
1. นายกรชวัล เฌอมือ
2. นางสาวอารยา สุขระหัด
3. นางสาวอรสา รมราษฎร์

นอกจากนี้ยังมีนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้และเหล็ก ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำไปฝึกฝนพัฒนาในการแข่งขันครั้งต่อไปอีกจำนวน 2 ทีม รายชื่อดังนี้
1. นางสาวพัชนก พรมมา
2. นางสาวภัทรพร โฉมงาม
3. นางสาววิไลพร นามบุญลือ
4. นายปฏิภูมิ กาญจนจูฑะ
5. นางสาววิภาดา เสนาประโคน
6. นางสาวนิศาชล ทองม้วนวง

การแข่งขันครั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธาโดยนิสิตได้นำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิดและเป็นการบ่มเพาะด้านการวางแผน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีและสร้างเครือข่าย ระหว่างสถาบันการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ

Template.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง