องค์กรการกุศลชั้นนำให้คำมั่นลงทุนราว 500 ล้าน ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานอย่างเท่าเทียม

มุ่งสนับสนุนอนาคตพลังงานสะอาดสำหรับผู้คนและประเทศที่อยู่แถวหน้าของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

กลุ่มองค์กรการกุศลชั้นนำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ประกาศลงทุนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในช่วง 3 ปีข้างหน้า เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ

การสนับสนุนทางการกุศลนี้จะช่วยเร่งความพยายามของรัฐบาลควบคู่ไปกับองค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานอื่นๆ ที่ผลักดันแผนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานใหม่และที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศโลกใต้ (Global South) ความร่วมมือนี้จะต่อยอดความพยายามของผู้บริจาคหลายรายทั้งรายเดิมและรายใหม่ ๆ ที่มีความปรารถนาแรงกล้าและสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาล ชุมชน และองค์กร เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่องค์กรการกุศลต้องเพิ่มการสนับสนุนไปยังพันธมิตรทางใต้ที่กำลังรับหน้าที่เป็นผู้นำในช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างมากเช่นนี้” คุณอิซาเบลลา เตเซรา (Izabella Teixeira) อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมบราซิล ประธานร่วมประจำคณะกรรมการทรัพยากรระหว่างประเทศของ UNEP และสมาชิกคณะกรรมการ UN-DESA กล่าว “โลกต้องการบทบาทการนำจากทางใต้ เพื่อให้ลำดับความสำคัญของการพัฒนาและลำดับความสำคัญของสภาพอากาศดำเนินไปพร้อมกัน และสร้างแบบอย่างสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง”

“การระดมกองทุนรวมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านสภาพอากาศนี้ ช่วยเติมเต็มช่องว่างของการระดมทุนเพื่อการกุศลด้านสภาพอากาศในทางใต้” คุณซาเลียม ฟาคีร์ (Saliem Fakir) ซีอีโอมูลนิธิสภาพอากาศแอฟริกา (African Climate Foundation) ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนทางกลยุทธ์และองค์กรคลังสมองในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการพัฒนาในแอฟริกา กล่าว “สิ่งนี้จะเสริมสร้างความเป็นผู้นำในทางใต้ และปรับโซลูชันต่าง ๆ ให้สอดรับกับแอฟริกาเป็นพิเศษ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีช่องว่างของเงินทุนมากที่สุด”

ความร่วมมือนี้จะสนับสนุนความช่วยเหลือทางเทคนิค และการสร้างขีดความสามารถที่จำเป็นในการเพิ่มขนาดพลังงานหมุนเวียนในขณะที่ค่อย ๆ เลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงผ่านโครงการริเริ่มจากผู้บริจาคหลายราย เป้าหมายของการลงทุนคือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ที่ได้จัดทำแผนที่มีความทะเยอทะยานไว้แล้ว และเพื่อส่งเสริมให้ประเทศอื่น ๆ พัฒนาแผนที่มีความทะเยอทะยานสูงซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับทศวรรษหน้า

“การระดมทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการดำเนินการตามวาระด้านพลังงานสะอาดที่มีความทะเยอทะยาน ยุติธรรม และเท่าเทียมกัน” คุณคริสตี อุลแมน (Christie Ulman) ประธานมูลนิธิสภาพอากาศซีคัวญา (Sequoia Climate Foundation) กล่าว “การกุศลมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเศรษฐกิจ เราทราบดีว่าประชาคมระหว่างประเทศยังคงขาดคำมั่นสัญญาในการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้การลงทุนนี้จะไม่สามารถและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชย แต่เรากำลังดำเนินการเพื่อสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการรับมือกับความท้าทายและความมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานสะอาด ความมุ่งมั่นนี้ควรถูกมองเป็นพื้นฐาน ไม่ใช่เพดาน สำหรับสิ่งที่การกุศลทำได้เพื่อสนับสนุนอนาคตที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน”

องค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องต่างตระหนักถึงความเป็นผู้นำที่กล้าหาญของประเทศรายได้ต่ำและปานกลางจำนวนมาก ในการกำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานแม้ต้องเผชิญกับผลกระทบด้านสภาพอากาศอย่างลึกซึ้ง ที่สำคัญ ความมุ่งมั่นนี้ไม่ได้เป็นการทดแทนพันธสัญญาที่ประเทศพัฒนาแล้วเคยให้คำมั่นไว้เป็นหลักหลายพันล้านกับประเทศกำลังพัฒนา แต่ยังไม่ได้ส่งมอบจริง โดยประเทศพัฒนาแล้วมีความรับผิดชอบ ความสามารถ และเงินทุนในการดำเนินการที่รวดเร็วกว่ามากและขยายขอบเขตการดำเนินการไปทั่วโลก สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับองค์กรการกุศล คือการขยายความพยายามของภาคประชาสังคมในขณะที่พวกเขายังคงเป็นแรงผลักดันสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรม

“เพื่อให้ความพยายามในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศต่าง ๆ เป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพในท้ายที่สุด ชุมชนที่ได้รับผลกระทบและภาคประชาสังคมในพื้นที่จะต้องมีส่วนร่วมและเข้ามามีบทบาทอย่างยั่งยืน” คุณเจมี ชอย (Jamie Choi) ซีอีโอมูลนิธิสภาพอากาศทารา (Tara Climate Foundation) มูลนิธิการกุศลระดับภูมิภาคที่มีเป้าหมายเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของเอเชีย กล่าว “การจัดหาหุ้นส่วนภาคประชาสังคมระดับชาติและระดับย่อยให้มีบทบาทเชิงรุกในการกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในประเทศของตน จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการแก้ปัญหาจะดำเนินต่อไป”

การประกาศดังกล่าวมีส่วนผลักดันให้เกิดความพยายามทางการกุศลอื่น ๆ ในการสนับสนุนประเทศแถบโลกใต้ในช่วงเวลาวิกฤติ เนื่องจากประเทศต่าง ๆ เผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านอาหาร พลังงาน และค่าครองชีพ นอกเหนือไปจากผลกระทบต่อเนื่องของวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่เดิมแล้ว

องค์กรการกุศลต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกาศในวันนี้

บอลเมอร์ กรุ๊ป (Ballmer Group)
มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies)
มูลนิธิกองทุนเพื่อการลงทุนสำหรับเด็ก (Children’s Investment Fund Foundation)
กู๊ด เอเนอร์จี บาย พอร์ทิคัส (Good Energies by Porticus)
กองทุนสภาพอากาศโกรวอลด์ (Growald Climate Fund)
มูลนิธิไฮ ไทด์ (High Tide Foundation)
มูลนิธิโอ๊ก (Oak Foundation)
มูลนิธิสภาพอากาศซีคัวญา (Sequoia Climate Foundation)
ทรี แคนส์ กรุ๊ป (Three Cairns Group)
เกี่ยวกับมูลนิธิสภาพอากาศซีคัวญา มูลนิธิสภาพอากาศซีคัวญา (Sequoia Climate Foundation) เป็นองค์กรการกุศลที่มีภารกิจในการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป็นองค์กรประเภท 501(c)(3) ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย เราสนับสนุนกลยุทธ์ที่มีความทะเยอทะยานและอิงตามหลักฐาน ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การเร่งการเปลี่ยนแปลงของพลังงานสะอาด

เกี่ยวกับมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์
มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies) ลงทุนใน 941 เมืองและ 173 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้ผู้คนจำนวนมากที่สุดมีชีวิตที่ดีขึ้นและยืนยาวขึ้น องค์กรฯ มุ่งเน้นไปที่ห้าประเด็นหลักในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ได้แก่ ศิลปะ การศึกษา สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมของรัฐบาล และสาธารณสุข มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ครอบคลุมการบริจาคทั้งหมดของคุณไมเคิล อาร์ บลูมเบิร์ก (Michael R. Bloomberg) รวมถึงมูลนิธิ องค์กร และการกุศลส่วนตัวของเขา ตลอดจนบลูมเบิร์ก แอสโซซิเอท (Bloomberg Associates) ซึ่งเป็นที่ปรึกษามืออาชีพโดยไม่หวังค่าตอบแทนที่ทำงานในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ในปี 2564 มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ได้แจกจ่ายเงินจำนวน 1.66 พันล้านดอลลาร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ bloomberg.org หรือติดตามเราบน เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยูทูบ ทวิตเตอร์ และลิงด์อิน

สื่อมวลชนติดต่อ
มูลนิธิสภาพอากาศซีคัวญา
Copperfield Advisory sequoia@copperfield.nyc

มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์
Daphne Wang daphne@bloomberg.org