“หัวเว่ย” ชู 5.5G คือหลักชัยสำคัญบนเส้นทางสู่โลกอัจฉริยะ

— หัวเว่ยเปิดตัวสมุดปกขาวในหัวข้อ “ก้าวสู่โลกอัจฉริยะ”

ปิดฉากลงไปด้วยความสำเร็จอย่างงดงามกับการประชุมในหัวข้อก้าวสู่โลกอัจฉริยะ (Striding Towards the Intelligent World) ณ งานหัวเว่ย คอนเนกต์ ประจำปี 2565 หรือ HUAWEI CONNECT 2022 โดยคุณเดวิด หวัง (David Wang) กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการบริหารโครงสร้างพื้นฐานไอซีที (ICT) ของหัวเว่ย ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อก้าวสู่ยุค 5.5G: ก้าวสู่โลกอัจฉริยะ (Embracing the 5.5G Era: Striding Towards the Intelligent World) ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

สำหรับการกล่าวปาฐกถาครั้งนี้ คุณหวังเน้นย้ำว่า เทคโนโลยี 5.5G เป็นหลักชัยสำคัญบนเส้นทางสู่โลกอัจฉริยะของเรา และได้เปิดตัวสมุดปกขาวซีรีส์ล่าสุดจากหัวเว่ยเกี่ยวกับโลกอัจฉริยะ ในโอกาสนี้ คุณหวังได้เรียกร้องให้อุตสาหกรรมไอซีทีประสานความพยายามเพื่อร่วมกันทำเป้าหมายทั้ง 8 ประการของวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้สำเร็จ พร้อมระบุด้วยว่า อุตสาหกรรมจะก้าวไปสู่ยุค 5.5G และโลกอัจฉริยะได้เร็วขึ้น ด้วยการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดและปรับแต่งวิสัยทัศน์ รวมถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับยุค 5.5G

ในอนาคต บุคคล ครัวเรือน และอุตสาหกรรมจะมีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สูงขึ้น

สำหรับในแง่บุคคล บริการที่มอบความสมจริง เช่น เอ็กซ์อาร์ (XR) และการสื่อสารแบบโฮโลแกรมนั้นกำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และประสบการณ์การเชื่อมต่อจะถูกยกระดับขึ้นจาก 1 Gbit/s เป็น 10 Gbit/s นอกจากนี้ โมบายล์ ดีโอยู (Mobile DOU) จะเพิ่มขึ้นจากในปัจจุบันที่ 15 GB เป็น 100 GB ข้อกำหนดสำหรับความหน่วงในการรับส่งข้อมูล (Latency) และการเชื่อมต่อที่แพร่หลายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ส่วนในภาคครัวเรือนนั้น ความต้องการที่เป็นผลจากบริการขั้นสูง เช่น เกมวีอาร์ (VR) แบบสามมิติระดับ 24K ตลอดจนการศึกษาและการประชุมแบบโฮโลแกรม จะนำไปสู่ยุคไฟเบอร์ 10 Gbit/s เต็มรูปแบบ

สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแอปพลิเคชันระดับอุตสาหกรรม เช่น การผลิตอัจฉริยะและการจ่ายไฟฟ้ากำลังได้ทำให้เกิดความต้องการด้านการเชื่อมต่อ คุณภาพ และการตรวจจับที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นดีมานด์ด้านพลังประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย

คุณหวังกล่าวว่า “เราต้องเดินหน้าทำงานอย่างหนักต่อไป หากต้องการก้าวสู่โลกอัจฉริยะ ยุค 5.5G เป็นหลักชัยสำคัญบนเส้นทางนี้ ซึ่งเราไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ในยุค 5.5G เราจะต้องมีการเชื่อมต่อ 10 Gbit/s ที่แพร่หลาย รวมถึงการตั้งเวลาการประมวลผลที่ชาญฉลาดและมีคุณภาพสูง เครือข่าย L4 ที่เป็นอิสระ บริการคลาวด์เนทีฟ 2.0 (Cloud Native 2.0) สำหรับองค์กร พร้อมการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และการใช้พลังงานของโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก 10 เท่า”

นอกจากนี้ คุณหวังยังได้เน้นย้ำถึงความเชื่อของหัวเว่ยที่ว่า สิ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการสนับสนุนจากลูกค้า คู่ค้าในระบบนิเวศ องค์กรอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาและผลักดันโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลต่อไป ซึ่งจะช่วยเร่งการถือกำเนิดของยุค 5.5G และโลกอัจฉริยะ

เหนือสิ่งอื่นใด คุณหวังเปิดเผยว่าผู้เล่นในอุตสาหกรรมจะต้องร่วมมือกันเพื่อทำสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

ส่งเสริมการจัดสรรสเปกตรัมเพิ่มเติม เพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม และดำเนินการสำรวจกรณีการใช้งาน 5.5G ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์มากขึ้น
กำหนดเส้นทางทางเทคนิคสำหรับอนาคตและมาตรฐานของ F5.5G
เร่งหาฉันทามติเกี่ยวกับการยกระดับสู่ Net5.5G
กำหนดโปรไฟล์สำหรับเครือข่ายอิสระ L4/L5 และส่งเสริมมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว
สร้างอุตสาหกรรมการประมวลผลที่เปิดกว้างและหลากหลายเพื่อความสำเร็จร่วมกัน และกำหนดสถาปัตยกรรมการประมวลผลใหม่
กำหนดสถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลที่ตรงตามข้อกำหนดของการประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย
วางรากฐานระบบคลาวด์สำหรับโลกอัจฉริยะ และบ่มเพาะระบบนิเวศอุตสาหกรรมบริการคลาวด์ที่แข็งแกร่งขึ้น
นำระบบ NCIe มาใช้เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษ ด้วยเทคโนโลยีและโซลูชันไอซีทีสุดล้ำ
ขณะเดียวกัน คุณหวังยังได้เปิดตัวสมุดปกขาวซีรีส์ล่าสุดซึ่งมีชื่อว่าก้าวสู่โลกอัจฉริยะ (Striding Towards the Intelligent World) สมุดปกขาวเหล่านี้ได้สำรวจทั้งโอกาสและความท้าทายของโดเมนโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีที่สำคัญ ซึ่งเกิดจากความต้องการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยอิงจากเป้าหมายทั้ง 8 ประการที่กล่าวไปข้างต้น สมุดปกขาวชุดนี้ยังได้สรุปแนวโน้มที่สำคัญในโดเมนเหล่านี้ และระบุขั้นตอนการดำเนินการที่หัวเว่ยแนะนำให้อุตสาหกรรมควรทำก่อนปี 2568

หลังจากนั้น คุณตัง เหวินฉวน (Dang Wenshuan) หัวหน้าสถาปนิกฝ่ายกลยุทธ์ของหัวเว่ย ก็ได้ขึ้นเวทีเพื่อแชร์มุมมองเกี่ยวกับเนื้อหาของสมุดปกขาวโดยละเอียด โดยเขาเน้นย้ำถึงแนวคิด 2 ประการที่หัวเว่ยต้องการส่งเสริม ในขณะที่เรามุ่งสู่เทคโนโลยี 5.5G และเป้าหมายสุดท้ายคือโลกอัจฉริยะ

“ไอซีทีเพื่อความอัจฉริยะ” (ICT for Intelligence) ซึ่งมุ่งเน้นนวัตกรรมและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในโดเมนไอซีทีต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงความสามารถหลัก และ
“ความอัจฉริยะเพื่อไอซีที” (Intelligence for ICT) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมอัจฉริยะและสถาปัตยกรรมภายในอุตสาหกรรมไอซีทีเอง ซึ่งจำเป็นต่อการจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติการและการบำรุงรักษา (O&M) ที่ซับซ้อนมากขึ้น การสร้างหลักประกันถึงประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งานท่ามกลางรูปแบบการบริการที่หลากหลาย และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการกับความท้าทายเหล่านี้จะช่วยให้เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถหลักด้านไอซีทีที่มีอยู่และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งท้ายที่สุดจะพาเราไปสู่โลกอัจฉริยะได้เร็วขึ้น
รูปภาพ – https://photos.prnasia.com/prnvar/20220921/3654759-1

คำบรรยายภาพ – คุณเดวิด หวัง ขึ้นกล่าวปาฐกถา

16831087031711.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง