หัวเว่ยเปิดตัว 11 โซลูชันใช้งานตามสถานการณ์

ในระหว่างวันที่ 2 ของการจัดงาน HUAWEI CONNECT 2021 คุณ Peng Zhongyang สมาชิกคณะกรรมการบริหารของหัวเว่ย ประธานกลุ่มธุรกิจองค์กร ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Diving into Digital for a Brighter Future” นำเสนอประเด็นสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ สถานการณ์การใช้งาน แบบจำลอง และระบบนิเวศ ตามวิสัยทัศน์และอนาคตของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรม ภายในงาน หัวเว่ยยังได้เปิดตัวโซลูชันตามสถานการณ์ล้ำสมัยจำนวน 11 รายการสำหรับลูกค้าในภาคบริการสาธารณะ การขนส่ง การเงิน พลังงาน และการผลิต หัวเว่ยทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในขั้นตอนต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล จัดการกับความท้าทาย คว้าโอกาสใหม่ ๆ ในการเปลี่ยนแปลง และสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรม

คุณ Peng Zhongyang สมาชิกคณะกรรมการของหัวเว่ย และประธานกลุ่มธุรกิจองค์กร กล่าวว่า “หัวเว่ยจะยังคงเดินหน้าสู่โลกดิจิทัล โดยมุ่งเน้นที่สถานการณ์การใช้งาน แบบจำลอง และพันธมิตร เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เราบูรณาการ ICT เข้ากับการใช้งานและกระบวนการในชีวิตจริง รวมถึงพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษา การบูรณาการ และการสนับสนุนการปฏิบัติการรูปแบบใหม่ ๆ เราตั้งเป้าที่จะเข้าใจถึงความต้องการและวิสัยทัศน์ของลูกค้าอย่างถ่องแท้ เพื่อทำให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นจริง เราสนับสนุนให้พันธมิตรกล้าเปลี่ยนจากการเป็นช่องทาง ให้ก้าวขึ้นเป็นพันธมิตรที่มีความสามารถ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างระบบพันธมิตรที่เติบโต สร้างสรรค์ และชนะร่วมกับไปกับหัวเว่ย”

เดินหน้าสู่โลกดิจิทัล มุ่งเน้นสถานการณ์การใช้งาน แบบจำลอง และพันธมิตร

การเดินหน้าสู่โลกดิจิทัลเป็นกระบวนการที่ต้องทำอยู่เรื่อยไป เมื่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลกลายเป็นฉันทามติแห่งอุตสาหกรรม จุดโฟกัสของเราก็ได้เปลี่ยนจากการตั้งคำถามว่าจะมุ่งสู่โลกดิจิทัลหรือไม่เป็นจะทำอย่างไรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล หัวเว่ยจึงได้เน้นย้ำประเด็นหลัก 3 ประการสำหรับการมุ่งสู่โลกดิจิทัล เพื่อช่วยให้ลูกค้าองค์กรต่าง ๆ สร้างสรรค์ต้นแบบ ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ ยกระดับประสบการณ์ และเสริมสร้างความยืดหยุ่น ดังนี้

การจำลองสถานการณ์สู่ระบบดิจิทัล:หัวเว่ยเชื่อว่ากุญแจสำคัญในการผนวกรวม ICT และกระบวนการทางธุรกิจเพิ่มเติมอยู่ขึ้นอยู่กับ 3 แง่มุมดังนี้: จากระบบเสริมไปสู่ระบบหลัก/การผลิต จากตำแหน่งผู้นำไปสู่รายละเอียดของสถานการณ์การดำเนินงาน และจากการแปลงด้านใดด้านหนึ่งให้เป็นดิจิทัลไปสู่ทุกด้านที่มีความครอบคลุมทุกสถานการณ์ หัวเว่ยได้สั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน เพิ่มพูนความรู้ในทุกสถานการณ์การใช้งาน ทำให้สามารถจัดการกับปัญหาทางธุรกิจที่สำคัญของอุตสาหกรรมได้

ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา หัวเว่ยได้ส่งเสริมกลยุทธ์รอบด้านเพื่อการเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัล โดยใส่การแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลเข้าไปในตัวของหัวเว่ยเอง Tao Jingwen สมาชิกคณะกรรมการและซีไอโอของหัวเว่ย กล่าวว่า “เพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นรากฐาน และมุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของธุรกิจหลักของพวกเขา หัวเว่ยได้สร้าง Horiz ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัล ซึ่งพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงของหัวเว่ยเอง แพลตฟอร์มแบบเปิดนี้จะช่วยให้องค์กรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ บรรลุการก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลและสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลก”

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ:หัวเว่ยนำเสนอรูปแบบใหม่ของการให้คำปรึกษา การบูรณาการ และการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้านี้ หัวเว่ยได้วางแผนที่จะเปิดตัวโซลูชันการบริการที่ปรับตามความเหมาะสมกว่า 300 รายการ กำหนดมาตรฐานการบริการมากกว่า 200 รายการ และพัฒนาพันธมิตรโซลูชันบริการกว่า 800 ราย

China Oil & Gas Pipeline Network Corporation (PipeChina) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2562 ได้ทำงานร่วมกับหัวเว่ยตลอดเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัลนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศผ่านการทำให้เป็นดิจิทัล Liu Zhongyun รองผู้จัดการทั่วไปของ PipeChina กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เป็นระบบ และใช้เวลานาน แพลตฟอร์มและข้อมูลดิจิทัลเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ PipeChina มีความเป็นดิจิทัล และเป็นรากฐานของการมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล PipeChina จะยังคงทำงานร่วมกับหัวเว่ยในการก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลเพื่อบรรลุความสำเร็จโดยใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกัน สถาปัตยกรรมที่ได้มาตรฐาน ข้อมูลที่รวมเป็นหนึ่ง ความสามารถในฐานะบริการ และการใช้งานที่ปรับแต่งให้เหมาะสม”

การพัฒนาระบบพันธมิตร:หัวเว่ยจะยกระดับระบบพันธมิตรอย่างครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จร่วมกันและคงไว้ซึ่งการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาพันธมิตรที่มีความสามารถ

Digital China Group เป็นหนึ่งในพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกของหัวเว่ย โดย Guo Wei ประธานของ Digital China ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และผลลัพธ์ของการร่วมมือกับหัวเว่ยในการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลว่า “ในโลกดิจิทัลปัจจุบัน ภารกิจของ Digital China คือการสร้าง “MetaVerse” บนคลาวด์โดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีคลาวด์ และเครือข่ายใหม่ ๆ สิ่งเหล่านี้จะกำหนดอนาคตใหม่ให้กับสังคม Digital China มองหาความร่วมมือร่วมกับหัวเว่ย และพันธมิตรในระบบนิเวศอื่น ๆ เพื่อก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของอุตสาหกรรม การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน และการประสบความสำเร็จในอนาคต”

11 โซลูชันตามสถานการณ์การใช้งานสำหรับการก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล

หัวเว่ยได้เปิดตัวโซลูชันตามสถานการณ์การใช้งานล้ำสมัย 11 รายการ ครอบคลุม 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ บริการสาธารณะ พลังงาน การเงิน การขนส่ง และการผลิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

สำหรับภาครัฐ โซลูชันหลัก 3 ประการของ City Intelligent Twins ได้รับการเปิดเผย ได้แก่ Unified Urban Governance in One Network, Assisted Operation Service และ Zero Trust Security ซึ่งช่วยให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการสร้างเมืองอัจฉริยะรูปแบบใหม่ที่สะดวกสบาย สร้างสรรค์ เหมาะสำหรับผู้คน ยืดหยุ่น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ในภาคพลังงาน โซลูชัน Intelligent Power Plant และ Smart Gas Station ช่วยให้ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมพลังงานประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพสูง และสร้างระบบพลังงานอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนต่ำ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ในภาคการเงิน โซลูชัน Mobile Payment และ Digital CORE จะช่วยพลิกโฉมสถาบันการเงินให้เป็นบริษัทดิจิทัลบนระบบนิเวศที่ดีกว่าเดิม โดยจะมีส่วนช่วยในการสร้างภาคการเงินที่เชื่อมต่อถึงกัน ชาญฉลาด และอิงตามระบบนิเวศ

ในภาคการขนส่ง โซลูชัน Smart Airport, Smart ATC และ Comprehensive Transportation ที่ได้รับการยกระดับ จะยังคงช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกและการขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งเสริมความสำเร็จของลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

และท้ายสุดในภาคการผลิตได้แก่โซลูชัน Intelligent Automaker ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสบการณ์ พร้อมอำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในเวลาเดียวกัน