หัวเว่ยจัดแสดงโครงการดิจิทัลทวินสำหรับท่าเรือเทียนจินในงาน MWC ประจำปี 2566

หน่วยธุรกิจถนน ทางน้ำ และท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Road, Waterway, and Port BU) ของหัวเว่ย (Huawei) ได้จัดแสดงโซลูชันถนนอัจฉริยะและท่าเรืออัจฉริยะในงานมหกรรมโมบายล์ เวิลด์ คองเกรส ประจำปี 2566 (Mobile World Congress หรือ MWC 2023) โดยโซลูชัน 5G ได้รับการติดตั้งใช้งานเชิงพาณิชย์และดำเนินการมากว่าหนึ่งปีแล้วที่ท่าเรือเทียนจิน (Tianjin Port) โครงการท่าเรืออัจฉริยะ 5G+ นี้ยังเคยได้รับรางวัลนวัตกรรมมือถือยอดเยี่ยมสำหรับเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน (Best Mobile Innovation for Connected Economy) จาก GSMA ในงาน MWC ประจำปี 2565

นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจถนน ทางน้ำ และท่าเรืออัจฉริยะยังได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ในด้านการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะอีกด้วย

โซลูชันการขนส่งแนวนอนอัจฉริยะ (Smart Horizontal Transportation Solution) ของหัวเว่ย เป็นหนึ่งในโซลูชันหลักของบริษัทฯ สำหรับท่าเรืออัจฉริยะ โดยสถานีตู้สินค้าแห่งที่สองของท่าเรือเทียนจิน (Tianjin Port Second Container Terminal) ได้ใช้โซลูชันดังกล่าวนี้ในการสร้างท่าเรืออัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี 5G และการขับขี่อัตโนมัติระดับ 4 โดยมียานพาหนะนำทางอัจฉริยะ (IGV) จำนวน 76 คันดำเนินการอย่างเป็นอัตโนมัติเป็นประจำมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้ว ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนผู้ขับขี่ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือ

คุณยอร์ก เยฺว่ (York Yue) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของหน่วยธุรกิจถนน ทางน้ำ และท่าเรืออัจฉริยะ อธิบายว่าการขนส่งแนวนอนอัจฉริยะที่ใช้เครือข่าย 5G และ IGV เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีตู้สินค้า ในแง่นี้ พื้นที่ส่วน C ของบริเวณท่าเรือเป่ย์เจียง (Beijiang Port Area) ในท่าเรือเทียนจิน เป็นสถานีแห่งแรกที่ติดตั้งใช้งานโซลูชันการขนส่งแนวนอนอัจฉริยะของหัวเว่ย ซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในระดับใหญ่อย่างเป็นประจำ ทั้งนี้ การใช้ 5G และการขับขี่อัตโนมัติระดับ 4 เอื้อให้เกิดคุณค่าทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม

นี่ถือเป็นความก้าวหน้าของทั้งอุตสาหกรรมท่าเรือ หัวเว่ยหวังว่าประสบการณ์ของท่าเรือเทียนจินจะสามารถใช้เป็นกรณีอ้างอิงสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดไอเดียเชิงนวัตกรรมต่อไป

ในการนี้ หน่วยธุรกิจถนน ทางน้ำ และท่าเรืออัจฉริยะยังได้นำเสนอสี่โซลูชันสำหรับถนนอัจฉริยะในงาน MWC ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ความตระหนักรู้หลากมิติบนทางหลวง (Multi-Dimensional Highway Awareness), สี่แยกระบบนำแสงล้วน (All-Optical Intersection), การเชื่อมต่อเครือข่ายผิวจราจร (Roadway Networking) และระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Traffic System) โซลูชันเหล่านี้นำเอาประสบการณ์ด้าน ICT ระดับแนวหน้า ประกอบกับประสบการณ์ที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมของหัวเว่ย เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การดำเนินการ และบริการถนน เช่นนี้ทำให้เกิดถนนอัจฉริยะที่เปิดกว้าง เปิดให้ใช้งานร่วมกัน ก้าวหน้า และพร้อมสำหรับการพัฒนาในอนาคต

ด้วยการมุ่งสู่อนาคต หน่วยธุรกิจถนน ทางน้ำ และท่าเรืออัจฉริยะของหัวเว่ยจะสานต่อพันธกิจของบริษัทฯ ในการให้บริการเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ที่เหมาะสมด้วยการยึดมั่นในความเปิดกว้าง ความร่วมมือ และประโยชน์ร่วมกัน บริษัทฯ มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐาน ICT และมุ่งที่จะจัดการกับความท้าทายในอุตสาหกรรม ด้วยการใช้สมรรถนะแกนหลักของหัวเว่ย หน่วยธุรกิจถนน ทางน้ำ และท่าเรืออัจฉริยะพัฒนาโซลูชันครบวงจรด้วยการทำงานร่วมกับคู่ค้าในอีโคซิสเต็ม ในแง่นี้พวกเขาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและการอัปเกรดอัจฉริยะสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม อันเป็นการสร้างคุณค่าใหม่ร่วมกัน

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2014349/image_986294_75608570.jpg
คำบรรยายภาพ – ณ สถานที่จัดงานแถลงข่าว