หลักสูตรใหม่จากนิเทศนิด้า!! ป.โทสาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เปิดรับสมัคร – 16 ก.ค. 64 นี้

สิ้นสุดการรอคอย…กับหลักสูตรใหม่จากนิเทศนิด้า!! ปริญญาโทสาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล Master of Arts Programme in Communication Management with Data Analytics
คณะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ก.ค. 64 นี้นะคะ
.
สร้างโอกาสทางการตลาดด้วย Big Data Analytics อาวุธสำคัญของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล
.
เมื่อเจอ DATA ก็จะไม่ DRAMA อีกต่อไป มาเรียนรู้การจัดการกับ DATA เชิงนิเทศศาสตร์ เพื่อบริหารจัดการ และวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้ประสบความสำเร็จ ทันต่อเหตุการณ์ และยังสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจได้อย่างหลากหลายมิติ กับ หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Master of Arts Programme in Communication Management with Data Analytics)
.
สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th/
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : เด็กนิเทศ BIG DATA https://www.facebook.com/deknitadebigdata/
Twitter : deknitadebigdata https://twitter.com/deknitadedata
Website : http://gscm.nida.ac.th/th/course-master-desc.php?id=15
.
สอบถามข้อมูลโทร. 0-2727-3759, 0-2727-3764, 09-0678-4690

01-800.jpg