สี จิ้นผิง ตรวจเยี่ยมมณฑลชิงไห่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

รายงานโดย CCTV+

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เริ่มเดินสายตรวจเยี่ยมมณฑลชิงไห่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

ณ เมืองซีหนิง ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ นายสี จิ้นผิง ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตพรมแห่งหนึ่ง เขาได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้จุดแข็งของทรัพยากรในท้องถิ่นและแนวคิดการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ สร้างงาน และเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น

นอกจากนี้ นายสี จิ้นผิง ได้เยี่ยมชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองซีหนิง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามของชุมชนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพรรค ยกระดับการบริหารชุมชน รวมถึงสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติพันธุ์และสร้างความเจริญก้าวหน้า

ลิงก์: https://www.youtube.com/watch?v=1zcgV-xCyyg