สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ จัดประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยนายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
1 ปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมในโครงการ
3 การกำหนดแบบสอบถามความประสงค์ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นและดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง