สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ออกตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

วันที่ 29 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ นายทะเบียน มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ออกตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์ภารกิจ ให้คำแนะนำด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ แก่สถานประกอบกิจการ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง ในอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: สนพ.กระบี่

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง