สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ในวันที่ 20 กันยายน 2565 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ได้มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับสถานประกอบกิจการ ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าและบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามประกาศ หรือบุคคลที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถหมดอายุ ให้เข้ารับการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถใหม่ เและเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุต่างๆต่อสาธารณะ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการประเมินฯ ทั้งสิ้นจำนวน 20 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต 21 อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: สนพ.กระบี่

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง