สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม จำนวน 12 ชั่วโมง

2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: สนพ.กระบี่

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง