สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มชุมชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 จำนวน 26 คน ระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 และ 27 ถึง 28 สิงหาคม 2565 ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่