สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 ถึง 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่