สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกาศเพิ่มเติมให้สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ และจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ กำหนดดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 และกำหนดทดสอบมาตรฐานในวันที่ 4 และ 5 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารช่างพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม มีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการฝึกและทดสอบ ซึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ รวมทั้งสิ้น 13 คน ทั้งนี้ นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ และนายธนเดช วรรณสอน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม ให้เกียรติพบปะและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเข้ารับการทดสอบต่อไป