สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ คพท. เพื่อร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชมการฝึกอบรม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ (คพท.) เพื่อร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชมการฝึกอบรมภายในสำนักงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ รวมถึงการฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทหารก่อนปลดประจำการ สาขา การปูกระเบื้อง ณ กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

2.jpg