สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 5/2565

20 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 5/2565 ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีหนังสือรับรองอายุครบ 5 ปี และผู้ขอยืนคำขอมีหนังสือรับรองฉบับใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 13 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

1.jpg