สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์

วันที่ 21-22 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ให้กับนักศึกษาแผนกช่างยนต์ ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 20 คน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

1.jpg