สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ไฟโตแคร์ รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2565

สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ตราไฟโตแคร์ ผลิตภัณฑ์จากบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม ผ่านการคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2565 จัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการด้านสมุนไพรไทย และสร้างความเชื้อมั่นให้กับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้น
โดยผลิตภัณฑ์ สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ตราไฟโตแคร์ ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วยสารสกัดฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสารแอนโรกราโฟไลด์ไม่ต่ำกว่า 20 มก./แคปซูล มี 2 ขนาดบรรจุคือ รูปแบบกล่อง 2 x 10 แคปซูล และรูปแบบขวด 45 แคปซูล สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line และ Facebook: @Herbalshopthailand หรือโทร 0632049077

1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Newsperfect

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง