สัมมนา Pathway to Prove Tech Skill Start Here รับ Voucher สอบฟรี

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา Pathway to Prove Tech Skill Start Here

เวทีเสวนาเข้มข้น 2 ชั่วโมง กับทีมบริหารจาก Certiport และ PeasonVue ผู้นำศูนย์ทดสอบทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทุกประเทศยอมรับ และตัวแทนกลุ่มผู้เขี่ยวชาญด้านไอที ร่วมถกปัญหาในหัวขอ “ใบรับรองทักษะไอทียังจำเป็นอยู่ไหมกับการทำงานในอนาคต” พร้อมทำความรู้จักใบรับรองทักษะ IT Specialist Certification

พิเศษ ผู้ร่วมงานแบบ On Ground รับ Voucher สอบ ITS Certification มูลค่า 2,900 บาท ฟรี สามารถเลือกสอบโปรแกรมใดก็ได้ ภายใต้ 15 หมวดความรู้ ได้แก่ Artificial Intelligence, Cloud Computing, Computational Thinking, Cybersecurity, Data Analytics, Databases, Device Configuration and Management, HTML and CSS, HTML5 Application Development, Java, JavaScript, Networking, Network Security, Python, Software Development

*หมายเหตุ : บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มอบ Voucher สอบจำกัดหน่วยงานละ 2 ท่าน และกำหนดวันเวลาในการทดสอบเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รายละเอียดการสัมมนา
วันสัมมนา : 1 ธันวาคม 2565
เวลา : 9.00 – 12.00 น.
สถานที่ : อาคาร MS Siam ชั้น 31
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา

รูปแบบงานสัมมนา
HYBRID SEMINAR
On Ground ร่วมสัมมนา ณ อาคาร MS Siam (รับ Voucher สอบ ITS ฟรี)
รับชมทาง Online (รับส่วนลด Voucher สอบ ITS 50%)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
Scan QR Code ได้เลย

ITS-BannerLine-1664x1080.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: ARIT

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง