สัมมนา ตลาดนัดและตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

(ทฤษฎีเข้มข้น 1 วัน 08:30 – 17:00)
(ดูงานสถานที่จริง1 วัน 12:00-21:00) พบกับเจ้าของตลาดตัวจริง
หัวข้ออบรม
 แนวคิด และ ประสบการณ์การพัฒนาตลาดนัด-ตลาดสด
 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนัด-ตลาดสด
 กฎหมายที่ต้องคำนึงในการจัดตั้ง ตลาดนัด-ตลาดสด
 ทำเลที่เหมาะสมในการพัฒนา ตลาดนัด – ตลาดสด
 ต้นทุนที่ใช้ในการสร้างตลาด
 แนวโน้มกำไร และ จุดคุ้มทุนในการทำตลาด
 การสร้างจุดเด่น – จุดขาย ในตลาดจากประสบการณ์ การบริหาร
 บริหารตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
 ปัญหาที่มักพบในธุรกิจนี้ และ แนวทางแก้ไข
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
นายหน้าอสังหาฯ,นักขายอสังหา,นักพัฒนา,อยากทำตลาด,ตลาดสด ,ตลาดไนท์
วิทยากร
คุณ ทศพล วชิรเดชา เจ้าของตลาดนัดเลียบด่วน
คุณ สายชล สวัสดิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและบริหารพื้นที่
คุณ กณิกนันต์ โฆษิตนันท์ ประธาน บริษัท เอส.เอส.เอ็น อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
อ. ปรียาวัฒน์ ยอดดี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตลาด บจก.นัมเบอร์วันแลนด์
คุณ ทนุธรรม หนูเพชร นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขต
ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
>>> ราคา 9,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) <<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Register: https://www.trebs.ac.th/th/1/Seminar:-How-to-Develop-Market
Line: @Trebs
Call: 02-295-2294
Web: www.trebs.ac.th