สัมมนาออนไลน์ ฟรี! เทคนิคการบริหารต้นทุนร้านอาหาร

เทคนิคการบริหารต้นทุนร้านอาหารยุคนี้ให้ปัง!
โดย อาจารย์ ดร.อัครพันธ์ รัตสุข
อาจารย์สอนการจัดการธุรกิจภัตตาคาร
– วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม เวลา 14.00-15.30 น.
สำหรับผู่ที่อยากเรียนรู้วิธีการบริหารต้นทุนร้านอาหาร
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สัมมนาฟรีผ่านทาง Zoom

สนใจติดต่อ ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
097 449 5565 , 081 561 6632 หรือ 087 320 2426
หรือแสกนเพื่อลงทะเบียนได้เลยวันนี้!