สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอายุพิธีสวดใบขนุนแบบโบราณที่ “วัดแดงธรรมชาติ” บอกเลยไม่ธรรมดา

วันหยุดเสาร์นี้ถ้ายังไม่รู้จะไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ที่ไหน ขอเชิญร่วมสืบสานตำนานที่เก่าแก่อันเข้มขลังและศักดิ์สิทธ์ “พิธีสวดใบขนุน” สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาอายุ ที่ วัดแดงธรรมชาติ ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี เป็นประเพณีที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนโบราณอย่างแน่นแฟ้นที่สืบทอดต่อกันมานาน เพราะมีความเชื่อมั่นว่าพิธีนี้เป็นการต่ออายุของตัวเองให้มีอายุยืนยาวสืบไปก่อให้เกิดความสุขความเจริญอีกทั้งเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆ ให้คลาดแคล้วจากสิ่งชั่วร้าย ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต สำเร็จสมหวังดั่งที่คิดไว้ (หลวงพ่อแดง) เจ้าอาวาสพระครูปรีชาพัฒนาโสภณ วัดแดงธรรมชาติ เห็นถึงความสำคัญของประเพณีดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน จึงได้จัดทำพิธีกรรม “สวดใบขนุน” ตามความเชื่อโบราณกล่าวคือ ขนุนเป็นชื่อไม้มงคล ที่มีคนนิยมปลูกตามบ้าน เนื่องจากปลูกแล้วมีคนคอยอุปการะอุดหนุนจุนเจือ คอยให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ มีคนสรรเสริญ สามารถป้องกันอันตรายได้ พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอายุ จะช่วยเพิ่มพูนบุญราศี หนุนดวง หนุนชีวิต หนุนหน้าที่การงาน หนุนอาชีพ หนุนธุรกิจ หนุนลาภผล หนุนความรัก ให้สำเร็จสมหวัง โดยเขียนชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ใส่ใบขนุนเท่ากำลังวันเกิด แล้วพระสงฆ์จะทำพิธีสวดตามกำลังวัน ทำพิธีทุกวันเสาร์ตลอดปี 2564 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วัดแดงธรรมชาติ 081-586 8258
เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาให้คงอยู่คู่กับคนไทยต่อไป อยากจะขอเชิญทุกคนไปร่วมพิธีกรรมแบบโบราณ บอกได้เลยว่าขลังมีพลังและศักดิ์สิทธ์มาก ถ้าช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าชะตาไม่ดีจำเป็นต้องสะเดาะเคราะห์หรือสืบชะตาต่ออายุมาร่วมพิธีที่นี่ วัดแดงธรรมชาติ จ.นนทบุรี บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอน